Rainy Golf Promotion

Rainy Golf Promotion

ซัมมิท โดนใจ
จาก 5 กรกฎาคม - 31 ตุลาคม 2562

วันจันทร์ มา 2 จ่าย 1
กรีนฟีเหลือ 1,750 บาท / ท่าน
มาเดี่ยว : กรีนฟี 2,100 บาท 
จากราคาเต็ม 3,500 บาท
เวลา 10.30 - 14.00 น.
ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์

วันอังคาร - วันศุกร์ กรีนฟี 2,200 บาท
จากราคาเต็ม 3,500 บาท
เวลา 10.0 - 14.00 น.
ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์

ทไวไลท์กอล์ฟ กรีนฟี 1,600 บาท
จากราคาเต็ม 2,000 บาท
วันอังคาร - วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลาตามตารางปกติ

ไนท์กอล์ฟ กรีนฟี 1,250 บาท
จากราคาเต็ม 1,600 บาท
วันอังคาร - วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลาตามตารางปกติ

ราคานี้เฉพาะกรีนฟี 18 หลุมเท่านั้น ไม่รวมแคดดี้และรถกอล์ฟ

เงื่อนไขการจัดโปรโมชั่น
1. วัน เวลา และราคา เป็นไปตามที่สนามกำหนด
2. ระยะเวลาโปรโมชั่น 5 กรกฎาคม - 31 ตุลาคม 2562
3. ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้
4. สำรองออกรอบได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ +66 2750-2112 Ext. 1256 หรืออีเมล์ reservation@summitwindmillgolfclub.com

+66 2750 2112 for more information